Gammel Lillebælt

Stillads til malerarbejdet på lillebæltsbroen er en af de største og mest krævende stilladsopgaver, der er udført i Danmark i nyere tid. Stilladset er lavet som en komplet arbejdsstation i en længde på 18 m., som kan rulles på en gang på en dag uden afbrydelse af togtrafik og kørestrøm. Arbejdsstationen er lavet med en stor platform samt stillads til alle niveauer i 24 m. højde og totalinddækning. Denne opgave har stillet store krav til materiellet, ligesom det har krævet mange timers ingeniørberegninger for at lave dokumentation.

  • Byggeperiode 5 år